4Bright

IT- och systemutveckling

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med IT och systemutveckling. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Digitalisering och produktutveckling 

  • Data business intelligence 

  • Datahantering och lagring (data warehouse)

  • Systemintegration

  • IT-kvalitetsstyrning 

  • Behovs- och riskanalys​

  • Genomförande och utvärdering!

management@4bright.se

036 332 04 04