4Bright

Affärsutveckling och strategi

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med affärsutveckling och strategi. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Var är vi idag - affärsplan, marknadsplan (nulägesanalys)?

  • Hur ser det ut i vår omvärld (omvärldsanalys)?

  • Vilka kunder ska vi satsa på (kundanalys)? 

  • Hur ska vi nå våra kunder (kanalanalys)?

  • Hur ska vi skapa konkurrensfördelar?

  • Vilka är våra strategiska alternativ?

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04