4Bright

Human Resources Management 

Kompetensväxling är en viktig utmaning i många organisationer. Vill tillämpar BANV-modellen i vårt HR-arbete. Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med att hantera människor i organisationen (human resource management). Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

 

info@4bright.se

036 332 04 04