4Bright

Redovisning och controlling

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med redovisning och controlling. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Strategier och riktlinjer inom redovisningsområdet

  • Utveckling av regelverk inom redovisningsområdet

  • Utveckling av redovisningsprocesser och policys

  • Förbättringar och effektiviseringar i arbetssätt

  • Anpassning mot internationella krav

  • Utveckling av månads- och årsbokslut 

  • ​​Genomförande och utvärdering!

 

info@4bright.se

036 332 04 04