4Bright

Förbättrings- och processhantering

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med förbättrings- och processhantering. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Balansera behovet mellan kvalitetskrav och kontroller

  • Gränsdragningar mellan arbetsuppgifter och roller

  • Effektivisera och utveckla olika processer 

  • Ta bort onödiga aktiviteter och processer

  • Arbeta med framgångsrika nyckeltal

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04