4Bright

Marknadsetablering

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med  marknadsetablering och utveckling. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Var är vi idag (nulägesanalys)?

  • Hur ska vi nå nya marknader (distributionsanalys)?

  • Hur ska vi skapa konkurrensfördelar på nya marknader?

  • Hur fungerar kunder på nya marknader (kundanalys)? 

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04