4Bright

Ledning och ledningsstyrning

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med ledning och ledningsstyrning. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Vision, mål och strategiformulering

  • Handledning, coaching och mentorskap

  • Kommunikation och kompetensutveckling

  • Arbetsmiljö och konflikthantering 

  • Grupp- och teamutveckling

  • Kultur och värdegrunder

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04