4Bright

Due Diligence och förvärv

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniora interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med due diligence och förvärv. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Vilka synergieffekter kan vi skapa genom förvärv?

  • Analys av tillgångar och skulder (kartläggning av företaget)

  • Analys av resurser (resursanalys)

  • Analys av intressenter (intressentanalys)

  • Analys av möjligheter (statementanalys)

  • Analys av risker​ (riskanalys)​

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04