4Bright

Digitalisering

Den digitaliseringsvåg som nu sveper över både företag och hela samhället kan innebära enorma fördelar, men också stora utmaningar för den som missar tåget. Digitaliseringen innebär att man kan erbjuda nya produkter och tjänster, nå nya kunder och marknader men det innebär också kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring och inte minst effektiv kontroll och snabbare och effektivare styrning av verksamheten. Men man uppnår inte digitalisering genom att införa det ena eller andra IT-systemet. Istället handlar det om att anpassa verksamheten till den nya digitala verkligheten.

Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra skickliga medarbetare, projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med digitalisering och utveckling. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Digitalisering & tjänste-/produktutveckling 

  • Organisationsutveckling i det digitala samhället 

  • Projektstyrning i den digitala organisationen

  • Stöd vid val av  leverentör

  • Behovs- och riskanalys​

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04