4Bright

Analys och benchmarking

Seniora interimsledare med passion för affärs- och verksamhets utveckling genom  förändring, projektstyrning och innovationsledning. Hantera förändring, era idéer och projekt med stöd av våra seniors interim projektledare och mentorer. Våra projektledare och mentorer löser olika behov i organisationen  genom att arbeta med analys och benchmarking. Nedan anges exempel på förekommande utmaningar. 

  • Var är vi idag (nulägesanalys)?

  • Vart vill vi komma (mållägesanalys)? 

  • Hur skall vi komma dit (handlingsplan)?

  • Genomförande och utvärdering!

info@4bright.se

036 332 04 04